Tag Archives

procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego

( 3 Posts )

Rozstrzygnięcie uwag do MPZP wsi Głogoczów!

Drodzy Mieszkańcy, nie mam pojęcia dlaczego nikt o tym jeszcze szeroko nie napisał w Internecie dla na stronie Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Myślenice pojawiło się ZARZĄDZENIE NR 191/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpa...

Drodzy Mieszkańcy, nie mam pojęcia dlaczego nikt o tym jeszcze szeroko nie napisał w Internecie dla na stronie Biu...

Konsultacje społeczne Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa

Drodzy Mieszkańcy, w roku 2016 wnioskując jak radna Rady Miejskiej w Myślenicach o przyspieszenie procedury uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa (MPZP) (patrz Dziennik Polski z dnia 28.05.2016 - "Rada zmienną jest...") w najbardziej pesymistycznych scenar...

Drodzy Mieszkańcy, w roku 2016 wnioskując jak radna Rady Miejskiej w Myślenicach o przyspieszenie procedury uchwal...

Co dalej z Planem Zagospodarowania dla Głogoczowa?

Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą i na prośbę mieszkańców, którzy zgłaszają się do mnie cały czas indywidualnie, przedstawiam informacje dotyczące stanu zaawansowania procedury przystąpienia do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Głogoczów. Jak pisała...

Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą i na prośbę mieszkańców, którzy zgłaszają się do mnie cały czas indy...