Konsultacje, zebranie wiejskie i propozycje rozwiązań skrzyżowania na Bęczarce