Drugie wyłożenie i uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Głogoczowa