Propozycje i uwagi dotyczące remontu zakopianki w centrum