Kilka słów o mnie...

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Jestem magistrem ekonomii, absolwentką PROMENGO (programu dla Menegerów NGO) . Od 2014 roku pracuję w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych jako koordynatorka projektów, doradczyni, animatorka wspierająca działania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, administratorka generatora konkursów grantowych, ekspertka oceniająca wnioski grantowe, specjalistka ds. promocji. Od roku 2018 wspieram także lokalne organizacje (m.in. KGW i Kluby Sportowe) w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Skawinie.

RADA MIEJSKA W MYŚLENICACH

W latach 2010 -2018 byłam radną Rady Miejskiej w Myślenicach. W kadencji 2010-2014 byłam członkinią Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W kadencji 2014-2018 byłam wiceprzewodniczącą Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz członkinią Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  W latach 2017-2018 byłam członkinią Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice oraz Komisji ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Od roku 2011 jestem prezeską Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. W ramach swojej działalności z gospodyniami zajmuję się m.in. takimi projektami jak np. Dom Małopolskich Gospodyń, czy Głogoczów – wieś jak Dzwon. Wspieram także budowanie sieci współpracy pomiędzy KGW z terenu Małopolski.

Moja działalność społeczna w Głogoczowie rozpoczęła się od pracy w Radzie Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie, gdzie w roku szkolnym 2009/2010 byłam przewodniczącą Rady Rodziców, a w latach 2010-2012 zastępcą przewodniczącej. W latach 2009-2012 byłam także członkinią Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.

W latach 2015-2017 byłam organizatorką kwesty na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie, której celem była zbiórka funduszy na renowację zabytkowych nagrobków. Udało nam się wspólnie uratować cztery pomniki z piaskowca (dwa już są wykonane, dwa zostaną wyremontowane zimą) .

Z racji swoich przekonać angażuję się wolontariacko m.in. w „Szlachetną Paczkę”, działania Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, Komitetu Społecznego „Głogoczów Razem” i Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie, wspieram także lokalne organizacje oraz grupy mieszkańców w działaniach społecznych.

„Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat.” – Norman Vincent Peale

Kim jestem?

Lokalną liderką, animatorką, działaczką społeczną wierzącą w społeczeństwo obywatelskie. Jako idealistka, najlepiej odnajduję się w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Wierzę w synergię działań i tę ideę staram się realizować na co dzień.

Dlaczego blog?

Mój blog dla Głogoczowa powstał, aby:

  • przybliżać mieszkańcom funkcjonowanie samorządu;
  • promować aktywność obywatelską;
  • informować mieszkańców o możliwościach realizacji szeroko rozumianych działań społecznych;
  • aktywizować mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego.