Konsultacje społeczne Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa