O Mnie

  Ten blog jest dla Was – Drodzy Mieszkańcy Głogoczowa:)

Jako Radna z Głogoczowa, chcę w tym miejscu przybliżać Wam moją pracę dla Was. Chcę także informować Was o istotnych dla naszej miejscowości sprawach z UMiG Myślenice, prac Rady Miejskiej i nie tylko 😉

Kontakt ze mną jest możliwy poprzez adresy e-mail:
agnieszka@agnieszkawegrzyn.pl oraz aga.wegrzyn@poczta.onet.pl, a także pod numerem telefonu 600 908 803.

Ponieważ pracuję dla Państwa – zachęcam do bezpośrednich kontaktów i zadawania pytań.

O mnie:

– mgr ekonomii, specjalność: marketingowe zarządzanie firmą;

– Radna Rady Miejskiej w Myślenicach  – kadencja 2014-2018 . Wiceprzewodnicząca Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz członkini Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach;

– Radna Rady Miejskiej w Myślenicach  – kadencja 2010-2014 . Członkini Komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu;

– Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie – od grudnia 2011;

– Przewodnicząca Komitetu Społecznego „Głogoczów Razem” – od grudnia 2011 do czerwca 2013. Członek Komitetu Społecznego „Głogoczów Razem” od roku 2011;

– Lider grupy wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA z Głogoczowa  w ramach projektu „Szlachetna Paczka 2011” . Projekt „Szlachetna Paczka” wspieram każdego roku jako wolontariusz i/lub organizator grupy darczyńców;

– Członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa od roku 2009 do roku 2012;

– Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie – rok szkolny 2010/2011, 2011/2012;

– Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie – rok szkolny 2009/2010.

Aga2

Zrealizowane i koordynowane dla Głogoczowa projekty :

12.04-30.06.2012

„Ludowa moda – Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje” projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym w Głogoczowie. Grant w wysokości 9000 zł przyznany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Szczegóły na stronie www.gospodynieglogoczow.pl

01.08.2012-31.05.2013

„Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w partnerstwie w Miastem i Gminą Myślenice. Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 w kwocie 102 000 zł. Wkład MiG Myślenice w projekt wyniósł: 11 800 zł.

Szczegóły na stronie www.gospodynieglogoczow.pl

01.07.2013 – 31.12.2013

„Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w partnerstwie z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 w kwocie 44 800 zł. Wkład MOKiS w projekt wyniósł: 45 000 zł.

Szczegóły na stronie www.wiesjakdzwon.pl