Rewolucja śmieciowa w Gminie Myślenice

Uwagi zgłoszone do UMiG ws. gospodarki odpadami

Szanowni Państwo, 23 lipca poprosiłam Państwa na blogu i facebooku (a tych do których miałam kontakt - mailowo) o zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie. Otrzymałam kilka...

Gospodarka śmieciami – zgłaszanie uwag do 28 lipca!!

Szanowni Państwo, Już rok działa nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Myślenice. W związku z tym bardzo proszę o Państwa opinie dotyczące dotychczasowego funkcjonowania systemu.  Państwa uwagi, propozycje zmian,...

Można zgłaszać uwagi do Ustawy śmieciowej

Szanowni Państwo, Minister środowiska powołał zespół ds. analizy wdrażania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W jego skład weszli przedstawiciele miast, gmin wiejskich, urzędów marszałkowskich, właścicieli nieruchomości oraz...

18.09.2013 – XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

Szanowni Państwo, w dniu 18.09.2013 roku odbyła się, poprzedzona posiedzeniami Komisji Stałych RM, XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Na Sesji zostało przyjętych kilka bardzo istotnych uchwał w tym m.in....

Małe worki na BIO do kupienia w RPGK

Szanowni Państwo, W siedzibie Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowackiego 84 w Myślenicach można nabyć worki na bioodpady. Worki posiadają odpowiedni certyfikat oraz są kompostowalne i biodegradowalne. Worki...

Ważne pytania i odpowiedzi dot. śmieci -m.in. opłata śmieciowa

Nie otrzymałem worków na plastik, skąd mógłbym je odebrać? Worki powinien Pan otrzymać od RPGK w takiej samej ilości jaką Pan wystawił. Jeśli tak się nie stało, worki można odebrać...