6.10 – III Przegląd walk scenicznych w Głogoczowie