XI.2015 – Rada Miejska, strategia MGOPS

Strategia MGOPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W listopadzie odbyło się dwudniowe szkolenie dla radnych RM w Myślenicach na którym omawiane były m.in. takie kwestie jak:

  • Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminie Myślenice
  • Strategia Gminy Myślenice na lata 2015-2022
  • Podatki lokalne w Gminie Myślenice na rok 2016
  • Budżet Gminy Myślenice na rok 2016

Ponieważ są to bardzo szerokie tematy, podatki lokalne przedstawię Państwu w kolejnym poście dot. ostatniej sesji RM. Strategia Gminy Myślenice i budżet będą przyjmowane dopiero na sesji grudniowej, więc ich także nie będę teraz opisywać.

Dziś chciałam Państwu przybliżyć pracę naszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to o tyle istotne, że obecnie coraz więcej środków z budżetu Gminy Myślenice jest przeznaczanych na zadania realizowane przez pomoc społeczną. Taka sytuacja wynika głównie m.in. z „odgórnego” zwiększania ilości zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, bez zapewnienia ich 100% finansowania. Jak wyglądają obowiązki gminy w tym zakresie mogą Państwo przeczytać klikając w poniższy link.

PODZIAŁ ZADAŃ MIĘDZY ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zachęcam Państwa do zapoznania się z poniższą prezentacją, która jednoznacznie pokazuje jak wiele zadań ma nasz MGOPS. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę w większości realizuje on zadania zlecone, na które nie dostaje pełnego finansowania. Łatwo jest odgórnie ustalać pewne zasady, „zwalać” na samorząd ich realizację, bez odpowiedniego wsparcia finansowego.

Ja osobiście w tej chwili jestem ciekawa, kto ostatecznie zapłaci za obsługę systemu „500 zł na dziecko”. Nie dyskutuję w tej chwili o słuszności tego rozwiązania, ale chcę Państwu wyjaśnić ważny aspekt tej sprawy o którym głośno się nie mówi .

Zgodnie z informacjami z MRPiPS :

„Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku. Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt spełniania tego kryterium. Wnioski będzie można składać przez internet.
Zaświadczenia o dochodach trzeba będzie składać jedynie w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji.
Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.”

Jak widać, pracy przy obsłudze systemu będzie bardzo dużo. Jeśli samorządy nie otrzymają 100% zwrotu poniesionych nakładów, to do systemu dopłacą jak zwykle wszyscy mieszkańcy gmin w Polsce. Niestety, my również…

Zachęcam do odwiedzania strony internetowej naszego MGOPS –   http://ops.myslenice.pl/

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2015-2017 

Cała Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Myślenice na lata 2015-2022 już niebawem będzie dostępna na BIP Gminy Myślenice.

Poniżej przedstawiam przygotowaną przez MGOPS prezentację dotyczącą najważniejszych zagadnień zawartych w omawianym dokumencie. Bardzo polecam głębsze zastanowienie się nad tymi informacjami.

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS

Strategia MGOPS