Propozycje wysokości podatków od nieruchomości na rok 2014

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi proponowanych wysokości stawek podatków od nieruchomości w Gminie Myślenice na rok 2014, które radni otrzymali na szkoleniu wyjazdowym w dniach 14-15 listopada.

Przedstawione propozycje są wynikiem konsultacji z przedstawicielami dwóch największych organizacji skupiających lokalnych przedsiębiorców.

Poniższe zmiany w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportu zostaną przedyskutowane przez radnych na najbliższych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej i przyjęte na Sesji w dniu 28.11.2013.

 

Podatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.