UWAGI do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa zgłaszamy w roku 2017!

ext-here-1 Szanowni Państwo, termin zgłaszania wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Głogoczowa, zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza, minął 31 sierpnia 2016 roku. W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie składania wniosków do...

25.11.2016 – sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

pieczec-ciemna Szanowni Państwo, w dniu 25 listopada 2016 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Sesja poprzedzona była dwudniowym szkoleniem dla radnych i urzędników UMiG oraz posiedzeniami komisji stałych...

Stawki podatków lokalnych w Gminie Myślenice na rok 2017

slajd1 Szanowni Państwo, na sesji Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 25 listopada 2016 roku Rada Miejska przyjęła m.in. stawki podatków lokalnych na rok 2016. Ponieważ jest to temat obszerny (z...

30.09 i 25.10.2016 – sesje Rady Miejskiej w Myślenicach

pieczec-ciemna Szanowni Państwo, we wrześniu i październiku 2016 roku odbyły się XXVI i XXVII sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Przyjmowane na sesjach uchwały dotyczyły głównie bieżących spraw dotyczących Miasta i Gminy...

07.12 Myślenice, szkolenie dla NGO „Nowe wzory ofert”

Print Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza! Od sierpnia 2016 funkcjonują w urzędowych konkursach nowe wzory ofert oraz sprawozdań. Na naszych szkoleniach dowiecie się, na co szczególnie zwrócić uwagę przy wypełnianiu oferty...

„Nie truj, wymień piec” – od 21.11 składamy wnioski o udzielenie dotacji na wymianę pieca

piece Od 21 listopada do końca roku 2016 w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji - pokój 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice będzie można składać wypełnione wnioski na dotację...